• Hastalarınızın kritik özel durumlarından dolayı; yoğun bakım doktorunun izniyle hastane yönetimi tarafından belirlenmiş saatlerde, aşağıda belirtilen yoğun bakımlara sadece birinci derece hasta yakınlarının ( anne, baba, eş, kardeş ) hastayı ziyaret etmesine izin verilmekte ve çocuk ziyaretçi alınmamaktadır.
  • Yoğun bakım hasta odalarına girmeden önce ziyaretçi önlüğünü giyiniz.
  • Hastanızın yanına girdiğinizde hasta etejerinde bulunan el antiseptiğini ellerinize uygulayınız.
  • Hastanızı yoğun bakımda hemşire gözetiminde 5–10 dakika ziyaret edebilirsiniz. Ancak acil durumlarda yoğun bakımdan daha erken çıkmak zorunda kalabilirsiniz.
  • Yoğun bakıma ulaşabileceğiniz tüm telefon numaralarını, telefonla görüşme ve ziyaret saatlerini ilgili yoğun bakım sekreterliklerinden, danışma görevlisi veya hemşirenizden alabilirsiniz.
  • Hastanın ihtiyaçları ile ilgili bilgileri yoğun bakım sorumlu hemşire ve hastanın hemşiresinden, tıbbi durumu ile ilgili bilgileri ise; hastanın doktorundan alabilirsiniz.
  • Ziyaret öncesi / bitiminde yoğun bakım girişinde beklemeyiniz, bekleme salonunda bekleyiniz.
  • Ziyaret sırasında yüksek sesle konuşmamanız; hasta erişkin, bilinci açık ise cep telefonu ile görüştürmemeniz; telefonla hastanızın ve yoğun bakımın görüntülerini almamanız; hastanıza dokunmamanız ve hasta yataklarına oturmamanız gerekmektedir.
  • Her ziyaret sonunda ellerinizi yıkayınız ve/veya el antiseptiği kullanarak temizleyiniz.
  • Ziyaretinizin sonunda ziyaretçi önlüğünü çıkararak, hemşire veya teknisyene teslim ediniz.