DAHİLİ TIP BÖLÜMLERİ
  Acil Tıp Anabilim Dalı  
  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  
    Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı  
    Yenidoğan (Neonatoloji) Bilim Dalı  
    Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı  
Çocuk Endokrinoloji  Bilim Dalı
  Çocuk Neroloji Bilim Dalı
Çocuk Gelişim Ünitesi
  Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı  
  Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı  
  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı  
  Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı  
  İç Hastalıkları Anabilim Dalı  
    Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı  
    Gastroenteroloji Bilim Dalı  
    Hematoloji Bilim Dalı  
    Nefroloji Bilim Dalı  
    Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı  
Romatoloji Bilim Dalı
  Kardiyoloji Anabilim Dalı  
  Nöroloji Anabilim Dalı  
  Radyoloji Anabilim Dalı  
  Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  
  Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı  
  Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
CERRAHİ TIP BÖLÜMLERİ
  Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı  
  Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı  
  Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı  
  El Cerrahisi Anabilim Dalı
  Genel Cerrahi Anabilim Dalı  
  Göz Hastalıkları Anabilim Dalı  
  Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı  
  Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı  
  Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı  
  Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı  
  Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı  
  Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı  
  Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı  
  Üroloji Anabilim Dalı  
TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ
  Beslenme ve Diyetetik   
  Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi   
  Check-Up (Genel Sağlık Kontrolü)
  Havacılık Tıp Merkezi
  Organ Nakli Merkezi
  Obezite Cerrahisi Merkezi
  Palyatif Bakım Ünitesi
  Psikoloji
Karaciğer Polikliniği
Evde Bakım Hizmetleri Birimi