• Hastanemize muayene başvurusu hafta içi her gün 08.00 ile 17:00 ve cumartesi 08:30 ile 12:00 saatleri arasında yapılmaktadır

SGK'LI İSENİZ
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin (Devlet Memurları, SSK, Emekli Sandığı, Bağkur’luların eş ve bakmakla yükümlü oldukları) hastanemize doğrudan T.C. Nüfus Cüzdanı ile müracaat etmeleri halinde tedavileri yapılmaktadır.

Müracat İşlemlerinde 

Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişiler, SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE belirtilen özel hükümler saklı kalmak kaydıyla Kurum ile sözleşmesi bulunan ayakta ve yatarak tedavi hizmeti sağlayan sağlık hizmeti sunucularına doğrudan veya sevk edilmek suretiyle müracaat edebilirler.Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin, SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNİN 4.2(5) fıkrasında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere acil haller dışında Kurum ile sözleşmesi olmayan sağlık hizmeti sunucularından aldıkları sağlık hizmeti bedelleri Kurumca karşılanmaz.
Kurum ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin müracaatlarını ayrım yapmaksızın kabul etmek zorundadır.

Provizyon İşlemleri

Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, müracaat eden kişinin sağlık yardımlarından yararlanma hakkının olup olmadığının tespiti için, Kurum bilgi işlem sistemi (MEDULA, MEDULA-optik, eczane provizyon sistemi) üzerinden T.C. kimlik numarası ile hasta takip numarası/ provizyon alacaklardır.
Ücretli Hastalar muayene ücretini veya yatış avansını yatırarak işlemlerini yaptırabilirler. Hastanemizde göreceğiniz tüm tıbbi hizmetler karşılığında ödemelerini makbuz karşılığında yapmalı ve işlemleri tamamlanıncaya kadar da bu makbuzları saklamalıdırlar.

Hangi kurumların hastalarına bakıyorsunuz/ Hastanenizden kimler faydalanmaktadır?
Hastanemizde, sağlık güvencesi SGK (Bağ-kur, T.C Emekli Sandığı, SSK), Özel Sigorta,ANLAŞMALI KURUMLAR ve Resmi Kurum (657 no'lu Yasaya tabi devlet memurları ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları) olan hastalara hizmet verilmektedir.

Hastanenize başvurmadan önce randevu almak gerekiyor mu?
Acil servis dışındaki tüm polikliniklerimiz randevu sistemi ile hizmet vermektedir.

Muayene olduktan sonra, doktorun istediği tetkiklerin sonuçlarını göstermek ya da kontrole gelmek için tekrar randevu almaya gerek var mı?
Bu konudaki uygulamamız polikliniklerimizin yoğunluğuna göre değişmektedir. Bu nedenle, eğer doktorunuz tetkik istemiş veya kontrole çağırmış ise muayeneden çıktığınızda sonuçlarınızı göstermek veya kontrole gelmek için randevu almanız gerekip gerekmediğini poliklinik sekreterinden öğreniniz.

Özel kurum ve sigortalarla anlaşmanız var mı?
Bir çok özel kurum ve sigorta şirketi ile anlaşmamız bulunmaktadır,anlaşmalı Kurumla sayfamıza bakınız.

Hastanenizde hangi branşlarda hizmet veriliyor.
Birimlerimizde her türlü teşhis ve tedavi hizmeti günümüzün gelişmiş teknoloji imkanları kullanılarak verilmektedir.

Öneri ve şikayetlerimizi hastanenizde kime bildirmeliyiz?
Her türlü öneri ve şikayetlerinizi Hasta Hakları Birimimize sözlü veya yazılı olarak iletebilirsiniz. Tüm öneri ve şikayetler Hastane Yönetimi tarafından değerlendirilmektedir