25 Mart 2014 tarihinde yapılan Kalite Konseyi toplantısı ile hastanemizde Kalite Yönetimine geçilmiştir. Kalite Konseyinin görevlendirme ve yetkilendirmesi ile Kalite Yönetim Merkezi oluşturulmuş, görev planı belirlenmiştir. Buna göre Kalite Yönetim Merkezi Kalite Yönetiminin unsurları olan Komite ve Kurullar ile Kalite Konseyi arasındaki eşgüdümü sağlayacak ve çalışmalara destek verecektir. Eylül 2015’te kalite_ve_egitim_merkezi yönetimine eğitim ayağı da eklenmiş ve Kalite Yönetim Merkezi’nin ismi “Kalite ve Eğitim Merkezi” olarak değiştirilmiştir. 
T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan “Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Seti” kapsamında hastanemizde Kalite ve Eğitim Merkezi tarafından çalışmalar yürütülmektedir.

Kalite ve Eğitim Merkezi Bünyesinde Çalışan Komite ve Kurullar


BAKIMA ULAŞIM VE BAKIMIN SÜREKLİLİĞİ KOMİTESİ
ANESTEZİ VE CERRAHİ BAKIM KOMİTESİ
BASI ÜLSERİ ÖNLEME VE İZLEME KURULU
BESLENME KOMİTESİ
BEYİN ÖLÜMÜ KURULU
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
ÇALIŞANLARIN NİTELİĞİ VE EĞİTİMİ KOMİTESİ
ENFEKSİYONLARI KONTROL VE ÖNLEME KOMİTESİ
ERİŞİLEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASI KURULU
FORM KURULU
HASTA BAKIMI KOMİTESİ
HASTA İLETİŞİM KURULU
HASTA ODALARI BAKIM KOORDİNASYONU KURULU
HASTA VE AİLESİNİN HAKLARI KOMİTESİ
HASTA VE YAKINLARININ EĞİTİMİ KOMİTESİ
HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ KOMİTESİ
HASTANE AFET PLANI KOMİTESİ
İLAÇ YÖNETİMİ VE KULLANIMI KOMİTESİ
İLETİŞİM VE BİLGİ YÖNETİMİ KOMİTESİ
KALİTE İYİLEŞTİRME KOMİTESİ
RADYASYON SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
TESİS YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
TRANSFÜZYON KOMİTESİ
WEB SAYFASI REDAKSİYON KURULU
YÖNETİŞİM YÖNETİCİLİK YÖNLENDİRME KOMİTESİ (KALİTE KONSEYİ)