DAHİLİ TIP BÖLÜMLERİ
Acil Tıp Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı
Yenidoğan (Neonatoloji) Bilim Dalı
Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı
Çocuk Endokrinoloji  Bilim Dalı
Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı
Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı
Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji ABD
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı
Gastroenteroloji Bilim Dalı
Hematoloji Bilim Dalı
Nefroloji Bilim Dalı
Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
Romatoloji Bilim Dalı
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Nöroloji Anabilim Dalı
Radyoloji Anabilim Dalı
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
CERRAHİ TIP BÖLÜMLERİ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
El Cerrahisi Anabilim Dalı
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları ABD
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ABD
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Üroloji Anabilim Dalı
DİĞER BÖLÜMLER
Beslenme ve Diyetetik 
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 
Check-Up (Genel Sağlık Kontrolü)
Havacılık Tıp Merkezi
Organ Nakli Merkezi
Obezite Cerrahisi Merkezi
Palyatif Bakım Ünitesi
Psikoloji


   

Palyatif bakım bir tür destekleyici bakımdır. Hastalıkları nedeniyle tam olarak iyileşemeyen veya yaşamlarının son döneminde desteğe ihtiyacı olan hastalara yardımı amaç edinen bir tıp alanıdır. Hastalığı iyileştirme amaçlı tedavilerin amacına ulaşmadığı durumlarda palyatif bakım devreye girer ve hastanın şikayetlerine yönelik müdahaleler ile yaşam kalitesini artırmayı hedefler.

Amaç hastanın yaşamına yıllar katmak değil kaliteli yaşam sağlamaktır. Her hastanın son günlerini kaliteli ve huzur içinde geçirmeye hakkı vardır; bu nedenle palyatif bakım hastanın bu döneminde önem kazanmaktadır.

Hasta ve yakınları ile iletişim, hasta yakınlarına tedavi ve bakımların birebir öğretilmesi, yaşamı desteklemekle birlikte ölümün doğal bir süreç olarak kabulü, hastanın kararlarına ve isteklerine saygı duyma, yas sürecinde aileye destek sağlama palyatif bakımın temel yaklaşımları arasındadır.

KİMLER PALYATİF BAKIMA İHTİYAÇ DUYAR?

Kanser, nörolojik hastalıklar (inme, bunama, kas hastalıkları vs) , ileri dönem organ yetmezlikleri, KOAH hastaları, beslenmesi bozulmuş bu nedenle beslenme desteğine ihtiyacı olan hastalar, yatak yarası açılmış yatağa bağımlı olan hastalara hizmet verilmektedir. Hastanın acı çekmesinin giderilmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasına odaklı bir bakım sağlanmaktadır.

PALYATİF BAKIM HANGİ MÜDAHELELERİ KULLANIR?

Ağrı kontrolü, bulantı-kusma, ishal, kilo kaybı, iştahsızlık gibi fiziksel belirtilerin hafifletilmesi
Uykusuzluk, kaygı, depresyon gibi psikolojik belirtilerin kontrol altına alınması ve hafifletilmesi
Beslenme desteğinin sağlanması
Solunum şikayetlerinin azaltılması
Hasta ve yakınlarına psikolojik ve sosyal destek sağlanması
Hasta ve yakınlarının eğitilmesi

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi Palyatif Bakım Kliniği hasta kabulüne Şubat 2018 itibariyle başlamıştır. Anesteziyoloji ve Reanimasyon,  Nöroloji, Göğüs Hastalıkları, Psikiyatri ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümleri olmak üzere beş öğretim üyesi yönetiminde, iki uzman psikolog, bir sosyal çalışmacı, iki diyetisyen ve palyatif bakım için özel eğitimli hemşireler eşliğinde palyatif bakım gerektiren hastalara ve yakınlarına en iyi şekilde hizmet verilmeye çalışılmaktadır.

Bölüm Doktorları

Prof. Dr. Züleyha Kazak Bengisun (Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD)
Prof. Dr. Refah Sayın (Nöroloji ABD)
Dr. Öğr. Üyesi Nalan Ogan (Göğüs Hastalıkları ABD)
Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Uzunkulaoğlu (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ABD)
Dr. Öğr. Üyesi H. Mihrimah Öztürk (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD)
Uzm. Psikolog B. Esra Derdiyok
Psikolog Nur Ulgay Yıldız
Diyetisyen Rukiye Kart
Diyetisyen Buse Zihni
Hemşire Özge Hastürk
Hemşire Ezgi Şenol