DAHİLİ TIP BÖLÜMLERİ
Acil Tıp Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı
Yenidoğan (Neonatoloji) Bilim Dalı
Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı
Çocuk Endokrinoloji  Bilim Dalı
Çocuk Gelişim Ünitesi
Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı
Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji ABD
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı
Gastroenteroloji Bilim Dalı
Hematoloji Bilim Dalı
Nefroloji Bilim Dalı
Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
Romatoloji Bilim Dalı
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Nöroloji Anabilim Dalı
Radyoloji Anabilim Dalı
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
CERRAHİ TIP BÖLÜMLERİ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
El Cerrahisi Anabilim Dalı
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları ABD
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ABD
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Üroloji Anabilim Dalı
DİĞER BÖLÜMLER
Beslenme ve Diyetetik 
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 
Check-Up (Genel Sağlık Kontrolü)
Havacılık Tıp Merkezi
Organ Nakli Merkezi
Obezite Cerrahisi Merkezi
Palyatif Bakım Ünitesi
Psikoloji
bura

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Altay Babacan
Doğum tarihi
Hekimlik Branşı:

: 03.01.1972
: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı,
(Çocuk Hematoloji Onkoloji Uzmanı)

Yabancı Dil:

: İngilizce

Eğitim:
Yan Dal Uzmanlık: Hacettepe Ünv. Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji ve
Onkoloji/2015-2019
Uzmanlık: Gazi Ünv. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları/1999-2004
Lisans Eğitim: Diyarbakır Dicle Ünv. Tıp Fakültesi/1990-1996
Çalıştığı Kurumlar:
2019-2022 Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Çocuk Hematoloji Onkoloji -
2015-2019 Hacettepe Ünv. Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji
2015-2015 Ufuk Ünv. Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hst. Çocuk Hemotoloji ve Onkoloji 2014-2014 Ankara Mamak Veni Vidi Hastanesi
2005-2013 Diyarbakır Özel Veni Vidi Hastanesi
2004-2005 Ankara Özel yaşam Tıp Merkezi
1999-2004 Gazi Ünv. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
1996-1999 Ankara Trafik Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi Acil Polk.
Mesleki Eğitim ile İlgili Kurslar
Neonatal Resüstasyon Kursu
Çocuk Acil Kursu
Hematopoetik kök hücre transplantasyon Eğitimi
Tez:
Antiepileptik kullanan prepubertal çocuklarda serum IGF-1 ve IGF-BP3 düzeyi
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
Türk Pediatri Demeği
Milli Pediatri Demeği
Türk Hematoloji Demeği
Türk Pediatrik Hematoloji Demeği
Türk Pediatrik Onkoloji Demeği