Tüm Bölümler
    Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
  Acil Tıp Anabilim Dalı
  Ruh Sağlığı Anabilim Dalı
  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
  Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
  Farmakoloji Anabilim Dalı
  Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
  Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
  İç Hastalıkları Anabilim Dalı
  Kardiyoloji Anabilim Dalı
  Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları
  Psikiyatri Anabilim Dalı
  Radyoloji Anabilim Dalı
  Nükleer Tıp Anabiim Dalı
  Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
    Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
  Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
  Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
  Genel Cerrahi Anabilim Dalı
  Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
  Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
  Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
  Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
  Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
  Nöroşirurji Anabilim Dalı
  Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
  Patoloji Anabilim Dalı
  Plastik ve Rekansrüktif Cerrahi Anabilim Dalı
  Üroloji Anabilim Dalı
    Temel Tıp Bilimleri Bölümü
  Anatomi Anabilim Dalı
  Biyofizik Anabilim Dalı
  Fizyoloji Anabilim Dalı
  Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
  Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
  Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı  

Ufuk Üniversitesi Tip Fakütesi Hastanesi Bilgi İşlem Birimi Tarafindan Hazirlanmiştir.

Copyright © |dursan akşit | +90 312 2044045